Wątki
menu      vlatanie
menu      budowa motoroweru Karta motorowerową
menu      budowa stawu kolanowego oraz jego urazy
menu      budowa wiaduktu przy Makro Kraków
menu      Budowa atomu wodoru według Bohra
menu      Budowa kręgosłupa szyjnego we wszystkich płaszczyznach
menu      Budowa grila i wędzarni‎ jakie materiały
menu      budowanie garażu blaszanego-jakie pozwolenia
 • europejskiej karty ubezpieczenia
 • jazda konna galeria
 • gary stretch
 • kts;bosch
 • obrazki na status gg
 • vlatanie

  Temat: Wyprawka


  Ćwiczenie/Seminarium 1
  Ćwiczenie 1
  1. Budowa i obsługa mikroskopu świetlnego
  2. Podziały mitotyczne komórki
  a. preparat mikroskopowy przekroju przez stożek wzrostu Allium cepa,
  b. preparat mikroskopowy faz mitozy w komórkach ssaka
  Seminarium 1
  Biologia ogólna komórki cz.1
  I. Budowa komórki i informacja genetyczna (jądrowa i mitochondrialna)
  1. Organelle komórkowe (ich budowa i funkcje)
  2. Budowa genów, różnice między Prokaryota i Eukaryota
  3. Budowa chromatyny
  4. Regulacja replikacji DNA
  5. Regulacja transkrypcji
  6. Translacja i jej regulacja


  Z anatomii są jekieś rozkłady z 2008r ale rozpiska zaczyna się od listopada. Z tego co wiem zaczyna sie od kości i bodaj od kręgosłupa.
  Źródło: lekarski2009.fora.pl/a/a,27.html  Temat: plan ćwiczeń!
  mnie w szkole np ani razu na oczy mikroskopu nie pokazali ani jak jest zbudowany, ani jak go używać

  ale z tego co patrzyłam, to w podstawach biologii komórki jest jakaś budowa mikroskopu świetlnego
  Źródło: lekarski2009.fora.pl/a/a,76.html


  Temat: plan ćwiczeń!
  Ćwiczenie 1
  1. Budowa i obsługa mikroskopu świetlnego
  2. Podziały mitotyczne komórki
  a. preparat mikroskopowy przekroju przez stożek wzrostu Allium cepa,
  b. preparat mikroskopowy faz mitozy w komórkach ssaka
  Seminarium 1
  Biologia ogólna komórki cz.1
  I. Budowa komórki i informacja genetyczna (jądrowa i mitochondrialna)
  1. Organelle komórkowe (ich budowa i funkcje)
  2. Budowa genów, różnice między Prokaryota i Eukaryota
  3. Budowa chromatyny
  4. Regulacja replikacji DNA
  5. Regulacja transkrypcji
  Translacja i jej regulacja
  Źródło: lekarski2009.fora.pl/a/a,76.html


  Temat: Jaki mikroskop jest najlepszy?
  Witam,

  Ostatnio kupiłem książkę:
  Mikroskopia świetlna w badaniach komórki roślinnej (PWN).

  Polecam wszystkim milosnikom mikroskopii i badan mikroskopowych.
  Wydaje mi się, że kazdy uzytkonik mikroksopu i każda szkolna biblioteka powinna mieć tę pozycję, gdyż braki w wiedzy są ogromne.

  A powniewaz nie jest droga nie powinno byc problemu z dedyzją.

  m.in.
  -opisana budowa mikroskopu
  - właściwości swiatła
  - opisano pomiary
  - przedstawiono różne techniki obserwacyjne - ciemne pole, kontrast fazowy, fluorescencję ( ta ostatnia wiadomo ze nie w szkole ale wiedza jest)
  - sposoby przygotowania preparatow i opis odczynnikow a takze cwiczenia

  Pozdrawiam
  Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=6480


  Temat: Studia-weterynaria
  ..na Histologii tak będzie na pewno dostaniecie szkiełka z preparatami ...pod mikroskop i do dzieła rysujemy co tam widzimy ...pamiętam że u nas na pierwszych zajęciach doktor tłumaczył nam "przypominał" co i jak z mikroskopem ...poza tym na egzaminie było pytanie o budowę i zasadę działania mikroskopu świetlnego, elektronowego i skaningowego ...nie martw się gorzej jest jak musisz poznać co to na zdjęciu z USG ;
  Źródło: vetforum.pl/viewtopic.php?t=99


  Temat: NOTATKA Teoria komórkowa. Metody badania komórki
  NOTATKA Teoria komórkowa. Metody badania komórki

  Teoria komókowa sformułowana była w 1839 roku przez Teodora Szwana, zgodnie z którą wszystkie organizmy zbudowane są z osobnych komórek.

  Komórka jest podstawową, strukturalną i funkcjonalną jednostką żywych organizmów.

   Angielski fizyk Robert Huk w roku 1665 poraz pierwszy zobaczył komórkę drzewa korkowego za pomocą mikroskopu i nadał nazwę komórka.
   Levengoog w 1674 roku zobaczył pantofelek, amebę, bakterie, plemniki, ciałka czerwone krwi.
   Żan Batyst Lamark (francuz) poznawał budowę komórkową organizmów.
   Anglik Robert Braun poznawał budowę jądra komórek.
   Niemiec rosyjskiego pochodzenia Wirchow zobaczył poraz pierwszy mitozę (podziały komórek).
   W 1874 roku rosyjski naukowiec, botanik Czyściakow poznawał komórkę i dopełnił (rozwijał) teorię komórkową.
   E. Strasburger w 1875 roku obserwował podziały komórkowe.

  Po czym powstała teoria komórkowa, która jest podstawą rozwoju biologii, embriologii, fizjologii.


  ZASADY TEORII KOMÓRKOWEJ:

  1. Komórka - to jednostka podstawowa organizmów żywych, zdolna do samoregukacji i rozmnażania, funkcjonowania oraz rozwoju.
  2. Komórki organizmów żywych mają podobną bydowę, skład chemiczny i procesy życiowe.
  3. Komórki tworzą nowe komórki sposobem podziału macierzystych komórek.
  4. W organizmach wielokomórkowych komórki tworzą tkanki, które budują narządy oraz ich układy powiązane substancją międzykomórkową, nerwowymi oraz funkcjonalnymi powiązaniami.


  METODY POZNANIA KOMÓREK:

  1. Cytologiczne, bo cytologia - to nauka, dział biologii o budowie i funkcjach komórek
  2. Mikroskopia (świetlna i elektroniczna)
  3. Cytochemia (poznaje reakcje chemiczne)
  4. Gistologia (podziały komórek, tkanki, rozmnażanie)
  5. Centryfugowanie
  6. Rentgenowanie (naświetlanie promieni rentgenowskich na komórkę). Za pomocą rentgenowania poznają DNA i białka komórkowe.
  7. Metoda kultury komórkowej (hodowla) - z jednej komóki hodują całą roślinę (oczywiście w specyficznych warunkach)
  8. Mikrochirurgia.
  Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=2344


  Temat: Astronomia - różne pojęcia potrzebne na fizykę
  Model budowy atomu Bohra: według tego modelu elektron krąży wokół jądra jako naładowany punkt materialny, przyciągany do jądra siłami elektrostatycznymi. Przez analogię do ruchu planet wokół Słońca model ten nazwano "modelem planetarnym atomu". Pierwszym równaniem modelu jest równość siły elektrostatycznej siły dośrodkowej. Drugie równanie, spoza mechaniki, informuje, że długość fali elektronu mieści się całkowitą liczbę razy w długości orbity kołowej.

  Postulaty Bohra: 1)Dla elektronu krążącego wokół jądra at. dozwolone są tylko takie orbity dla których moment pędu jest całkowicie wielokrotnością w stałej podzielonej przez 2Π.
  2)Kiedy elektron krąży po jednej z dozwolonych orbit nie promieniuje energii w postaci fal elektromagn. Energia jest emitowana podczas przeskoku elektronu z jednej z dozwolonych orbit na inną.

  Model kroplowy budowy jądra: Zakłada on, że nukleony w jądrze zachowują się jak cząsteczki w cieczy. Mikroskopowe oddziaływania, oddziaływanie silne jądrowe oraz siły elektrostatyczne są w tym modelu przedstawiane przez analogię do sił lepkości i napięcia powierzchniowego. Najważniejszym założeniem modelu jest to, że jądra są kuliste. Oblicza się w tym modelu energię wiązania jąder atomowych z uwzględnieniem poprawki na wysycanie się sił jądrowych wraz z sześcianem odległości. Otrzymane w ten sposób wzory przewidują stałą energię wiązania na jeden nukleon dla jąder lekkich i mniejszą dla jąder o dużej masie. Prowadzi to do wniosku, że w dużych jądrach może następować rozdzielenie się na dwa fragmenty.

  Diagram Hertzpruga Russela: podczas swojego życia gwiazda przemieszcza się na wykresie HR w określony sposób: każda gwiazda powstaje jako zagęszczenie gazów w przestrzeni – jeśli jej masa jest wystarczająco duża(co najmniej 5% masy słońca). Po dostatecznym zagęszczeniu zachodzi reakcja termojądrowa. W miarę spalania wodoru gwiazda przesuwa się wzdłuż ciągu głównego, tym szybciej im większa jest jej masa. Po pewnym czasie gwiazda zawraca wchodząc w okres niestabilności, poczym dochodzi znów do ciągu głównego po którym przesuwa się w dół ze znacznie większa prędkością. Na koniec traci cześć swojej materii a jej jądro staje się białym karłem.

  Białe karły: Biały karzeł jest to obiekt astronomiczny powstały po "śmierci" mało lub średnio masywnej gwiazdy (poniżej 1,4 masy Słońca), której jądro nie osiągnęło temperatury wystarczającej do zapłonu węgla w reakcjach syntezy termojądrowej. Większość świeci białym światłem, temp powierzchni dochodzi do 75 tys. oK. Przykładem białego karła jest Syriusz. Białe karły emitują promienie nie tylko w dziedzinie widzialnej, ale i rentgenowskiej. Niektóre mają kolor żółty lub czerwony a ich temp nie przekracza 4 tysoK. Jest to efekt naturalnego procesu ostygania. Białym karłem kiedyś stanie się Słońce.

  Czarne dziury: to obiekt astronomiczny, który tak silnie oddziałuje grawitacyjnie na swoje otoczenie, że nawet światło nie może uciec z jego powierzchni. Żaden rodzaj energii ani materii nie może opuścić czarnej dziury i dlatego jest ona całkowicie czarna. Czarna dziura powstaje, kiedy gwiazda wielokrotnie cięższa od Słońca zapada się pod swoim ciężarem po wyczerpaniu paliwa atomowego.

  Droga mleczna: to duża galaktyka spiralna o masie ok. 1012 mas Słońca, w której znajduje się m.in. nasz Układ Słoneczny. Droga Mleczna inaczej nazywana jest Galaktyką. Zawiera około 200 miliardów gwiazd i ma średnicę około 100.000 lat świetlnych. Na niebie widziana jako jasna "smuga" przecinająca niebo. Galaktyka składa się z gwiazd 1 i 2 populacji. Gwiazdy 1 pop zbudowane są w 70% z wodoru, 25 % helu i 2% tlen+węgiel+neon. Występuje głownie w ramionach spiralnych i należy do nich słońce. Gwiazda 2 pop. Występuje w dysku i centrum galaktyki. Gwiazdy krążą wokół jądra galaktyki. Słońce porusza się z prędkością 220 km/s i dokonuje pełnego obiegu w ciągu 2,4x108 lat.

  Gwiazdy neutronowe: niewielka gwiazda - o średnicy 10-100 km, której gęstość na skutek zapadnięcia grawitacyjnego jest porównywalna do gęstości jądra atomowego (przekracza 1015 kg/m3). Gwiazda neutronowa to późne stadium ewolucji gwiazdy i powstaje po eksplozji supernowej. Gw. neutronowa zachowuje cały moment pędu gwiazdy, z której powstała, co powoduje bardzo szybką rotację. Jeśli ten ruch obrotowy jest wystarczająco szybki, gwiazda neutronowa może być obserwowana jako pulsar.

  Słońce: to centralny obiekt ukł. Słonecznego i nasza najbliższa gwiazda, jest ogromną gazową kulą, która jest źródłem energii. Zew warstwa słońca to fotosfera. Wymiary: r = 696000 km ; m=1,99x1030kg ; temp wnętrza(jądra)=20omln K. Budowa: 1)jądro słońca-miejsce w którym zachodzę reakcje termojądrowe; 2)strefa radiacyjna- miejsce w którym przekazywanie energii następuje głownie przez fotony; 3)strefa konwekcyjna- miejsce w którym przekazywanie energii następuje w wyniku prądów konwekcyjnych-pojawia się plama słońca, granulacja słońca.
  Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=2609


  Temat: Mikroskop optyczny
  Mikroskop optyczny

  Podstawowe elementy mikroskopu optycznego: 1 — okular, 2 — uchwyt rewolwerowy obiektywów, 3 — obiektyw, 4 — śruba makrometryczna, 5 — śruba mikrometryczna, 6 — stolik przedmiotowy, 7 — zwierciadło oświetlające, 8 — przesłona (blenda) i kondensor.
  Podstawowe elementy mikroskopu optycznego: 1 — okular, 2 — uchwyt rewolwerowy obiektywów, 3 — obiektyw, 4 — śruba makrometryczna, 5 — śruba mikrometryczna, 6 — stolik przedmiotowy, 7 — zwierciadło oświetlające, 8 — przesłona (blenda) i kondensor.

  Mikroskop optyczny to urządzenie do silnego powiększania obrazu, wykorzystujące do generowania tego obrazu światło przechodzące przez specjalny układ optyczny składający się zazwyczaj z zestawu kilku-kilkunastu soczewek optycznych.

  Mikroskop optyczny może wykorzystywać zwykłe światło dzienne, dostarczane do układu optycznego przez specjalne lusterko, lub wykorzystywać sztuczne światło, którego źródło znajduje się zazwyczaj pod analizowaną próbką. Mikroskopy ze sztucznym źródłem światła bywają nazywane mikroskopami świetlnymi, większość profesjonalnych mikroskopów optycznych posiada jednak współcześnie możliwość pracy z użyciem światła naturalnego i sztucznego. Światło może padać na oglądany obiekt z góry - mówi się wtedy o odbiciowym mikroskopie optycznym. Światło może też padać na badany obiekt z dołu i przechodzić przez niego, co wymaga jednak aby obiekt był półprzezroczysty.

  Mikroskopy optyczne są stosowane do obserwacji małych obiektów w wielu naukach. W biologii są stosowane np.: do obserwacji drobnoustrojów i budowy tkanek. W chemii i fizyce są stosowane do obserwacji np.: przemian krystalicznych. W geologii są stosowane do obserwacji budowy skał.

  Mikroskopy optyczne mogą korzystać, ze zwykłego, niespolaryzowanego światła, lub korzystać ze światła spolaryzowanego. W tym drugim przypadku mówi się o polaryzacyjnym mikroskopie optycznym. Posługiwanie się światłem spolaryzowanym umożliwia obserwację wzrostu i zanikania kryształów i ciekłych kryształów.
  Wykorzystanie mikroskopów optycznych doprowadziło do powstania mikrobiologii i przyniosło ogromny podstęp w zwalczaniu chorób zakaźnych (Na zdjęciu obraz mikroskopowy pałeczek dżumy oznaczonych fluorescencyjnymi przeciwciałami)
  Powiększ
  Wykorzystanie mikroskopów optycznych doprowadziło do powstania mikrobiologii i przyniosło ogromny podstęp w zwalczaniu chorób zakaźnych (Na zdjęciu obraz mikroskopowy pałeczek dżumy oznaczonych fluorescencyjnymi przeciwciałami)

  Niektóre mikroskopy optyczne korzystają też ze światła monochromatycznego. Są one często stosowane do obserwacji obiektów w zakresie poza-widzialnym (np.: w podczerwieni lub ultrafiolecie).

  W tradycyjnych mikroskopach optycznych obserwuje się obiekty przez specjalny okular, do którego przykłada się bezpośrednio oko. W wielu współczesnych mikroskopach optycznych stosuje się obserwację obrazów za pomocą specjalnych kamer i monitorów. Można też podłączać je za pomocą kamer i aparatów cyfrowych do komputerów.

  Fizyczną granicą maksymalnego powiększenia obrazu w mikroskopie optycznym jest precyzja wykonania soczewek. Najlepsze mikroskopy optyczne, działające na spolaryzowane światło ultrafioletowe osiągają maksymalne powiększenie do ok. 3500x. Mikroskopy działające na zwykłe światło osiągają maksymalne powiększenia rzędu 1500x.
  Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=3721


  Design by flankerds.com